Brahmasuutra BhASya

Child Boards

[-] Preliminaries

[-] anumaana prakaraNam

[-] adhyaasa bhaashhyam.h

[-] suutra 1: athaato brahma jij~naasaa

[-] suutra 2: janmaadyasya yataH

[-] suutra 3: shaastrayonitvaat

[-] suutra 4: tat tu samanvayaat.h

[-] Adhyaasa

Navigation

[0] Up one level

Go to full version